Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-3/08
2008-12-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE
2008-12-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie OC pojazdów będących na stanie Spółki według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-2/08
2008-11-28 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Leasing operacyjny trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki" - Nr sprawy: ZP/PN-2/08 została wybrana oferta firmy:
Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2

więcej>>

Przetarg nieograniczony na zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania
2008-11-25 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 tel. /0 82/ 572 12 76; faks /0 82/ 572 65 91 www.mpgk.wlodawa.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO i nie przekraczającej 206 000 EURO na
zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania

więcej>>

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych
2008-11-14 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych na
Leasing operacyjny trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki

więcej>>

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-1/08
2008-11-13 00:00:00

amawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że postępowanie przetargowe na dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych finansowanych w formie leasingu operacyjnego zostało unieważnione

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-1/08
2008-10-30 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-20 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych  samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-16 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki,finansowanych w formie leasingu operacyjnego


więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-15 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517