Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

aktualnosci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2012-11-27 00:00:00

Włodawa: Dostawa oleju napędowego do zbiornika
Numer ogłoszenia w BZP: 474630 - 2012;
data zamieszczenia: 27.11.2012

 

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2012-10-04 00:00:00

Zakup bezpylnej śmieciarki z wrzutnikiem kontenerów KP-7

Nr sprawy: ZP/PN-3/12; Numer ogłoszenia w BZP: 381286 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Leasing operacyjny
2012-09-10 00:00:00

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp.z o.o. we Włodawie o wartości przekraczającej 200 000 Euro Nr sprawy: ZP/PN-2/12 Nr referencyjny: 2012-124848

więcej>>

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2012-04-30 00:00:00

Zarząd MPGK Spółki z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę używanej zamiatarki do ulic i chodników" - Nr sprawy: ZP/PN-2/12 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 120050-2012.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych
2012-04-26 00:00:00

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych 2012/2013 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DALIMEX Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4.

więcej>>

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych
2012-04-18 00:00:00

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1.

więcej>>

Ogłoszenie o przetargu
2012-04-17 00:00:00

Dostawa używanej samojezdnej zamiatarki do ulic i chodników

więcej>>

Zawiadomienie o wyborze oferty
2012-02-15 00:00:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z zabudową typu wywrotka" - Nr sprawy: ZP/PN-1/12.

więcej>>

Ogłoszenie o przetargu
2012-02-01 00:00:00

Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z zabudową typu wywrotka

więcej>>

DO WYNAJĘCIA
2011-12-14 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie ul. Żołnierzy W i N 22. tel. 82 5721 284 ogłasza, że posiada do wynajęcia w budynku magazynowym 6 pomieszczeń ogrzewanych o łącznej powierzchni 112m2. 

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517