Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Cennik ZUK

Cennik usług komunalnych

CENNIK

NA USŁUGI WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

ŚWIADCZONE NA TERENIE GMINY WYRYKI

(NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE)

PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMULANLNYCH MPGK SPÓŁKA Z O.O. WE WŁODAWIE

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2014

Rodzaj usługi

Cena w zł netto

Stawka

VAT

%

Kwota VAT

Cena w zł. brutto

SUCHE

MOKRE

ZMIESZANE

OF*.

PG*.


OF*.

PG*.

OF*.

PG*.

1 m3


200

200

8

16,00

16,00

216,00

216,00


1 m3


213,89

213,89

8

17,11

17,11

231,00

231,00


1 m3

213,89

213,89

8

17,11

17,11

231,00

231,00

1100 l


219,37

219,37

8

17,55

17,55

236,92

236,92


1100 l


235,05

235,05

8

18,80

18,80

253,85

253,85


1100 l

235,05

235,05

8

18,80

18,80

253,85

253,85

110/120l


21,94

21,94

8

1,76

1,76

23,70

23,70


110/120l


32,40

32,40

8

2,59

3,59

34,99

34,99


110/120l

32,40

32,40

8

2,59

3,59

34,99

34,99

CENNIK
NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
MPGK SPÓŁKA Z O.O. WE WŁODAWIE

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.06.2022 R.

Rodzaj usługi

Cena w zł netto

Stawka

VAT

%

Kwota VAT

Cena w zł. brutto

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW

KONTENER KP-7

48,00

23

11,04

59,04

POJEMNIK 1100 L

21,00

23

4,83

25,83

POJEMNIK 110/240 L

1,50

23

0,35

1,85

WYWÓZ NIECZYSTOśCI CIEKŁYCH I UNIESZKODLIWIANIE

1 M3

32,41

8

2,59

35

1 km przejazdu samochodu asenizacyjnego

4,63

8

0,37

5,00

do 3 m3 ryczałt

97,22

8

7,78

105,00

TRANSPORT I USŁUGI SPRZĘTOWE

za 1 km sam. hakowy

4,63

23

1,07

5,70

1 h pracy ciągnik rol. z przyczepą

66,00

23

15,18

81,18

1 h pracy spycharki

140

23

32,20

172,20

1 h pracy koparko-ładowarki

120

23

27,60

147,60

UTRZYMANIE ZIELENI

1 h koszenia wykaszarką

55,00

8

4,40

59,40

1 h koszenia kosiarką rotacyjną

143,00

8

11,44

154,44

CENNIK
USŁUG POGRZBOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.10.2022 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto w zł.

Stawka VAT

Kwota VAT w zł.

Cena brutto w zł.

1. Kalkulacja usługi pogrzebowej - kolumbarium

 •  

Nisza na prochy w kolumbarium

4500,00

8%

360,00

4860,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

40,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

5 562,00

2. Kalkulacja usługi pogrzebowej - grobowiec pojedynczy murowany

 •  

Grobowiec pojedynczy murowany

2300,00

8%

184,00

2484,00

 •  

Zamurowanie grobowca

250,00

8%

20,00

270,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

40,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy ceremonia pogrzebowa

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

3 456,00

3. Kalkulacja usługi pogrzebowej - grobowiec podwójny murowany

 •  

Grobowiec podwójny murowany

3200,00

8%

256,00

3456,00

 •  

Zamurowanie grobowca

250,00

8%

20,00

270,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

50,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy ceremonia pogrzebowa

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

4 428,00

4. Kalkulacja usługi pogrzebowej - grobowiec potrójny murowany

 •  

Grobowiec potrójny murowany

4300,00

8%

344,00

4 644,00

 •  

Zamurowanie grobowca

250,00

8%

20,00

270,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

40,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy ceremonia pogrzebowa

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

5 616,00

5. Kalkulacja ceny usługi pogrzebowej - grobowiec poczwórny murowany

 •  

Grobowiec poczwórny murowany

5500,00

8%

440,00

5 940,00

 •  

Zamurowanie grobowca

250,00

8%

20,00

270,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

40,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy ceremonia pogrzebowa

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

6 912,00

6. Kalkulacja ceny usługi pogrzebowej - grób ziemny dla osoby dorosłej

 •  

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego
(w okresie zimowym dodatkowo 30%)

800,00

8%

64,00

864,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500,00

8%

40,00

540,00

 •  

Wynajem kaplicy ceremonia pogrzebowa

150,00

8%

12,00

162,00

Razem

 

 

 

1 566,00

7. Kalkulacja ceny usługi pogrzebowej - grób dziecinny ziemny

 •  

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego
(w okresie zimowym dodatkowo 30%)

450,00

8%

36,00

486,00

 •  

Eksploatacja cmentarza

500

8%

40,00

540,00

Razem

 

 

 

1026,00

7. Opłaty dodatkowe

 •  

Ustawienie pomnika

50,00

8%

4,00

54,00

 •  

Za korzystanie z pomieszczeń do przygotowania zwłok do pogrzebu

100,00

8%

8,00

108,00

 •  

Chłodnia za każdą rozpoczętą dobę

55

8%

4,40

59,40

 •  

Wynajem kaplicy na pożegnanie
/2 - 3 godz./

150,00

8%

12,00

162,00

 •  

Wjazd na cmentarz karawanem lub wózkiem w celu dokonania pochówku

70,00

8%

5,60

75,60

 •  

Opłata za wjazd na cmentarz:
a) wjazd jednodniowy w celach wykonania zabiegów technicznych
b) wjazd jednodniowy dla osób indywidualnych

50,00

 

10,00

23 %

11,50

 

2,30

61,50

 

12,30

 

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517