Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Wnioski, formularze i podania

plik
Opis
data aktualizacji
01_Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensata art_4 ust_1 pkt_4
2022-10-11
01_Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensata art_4 ust_1 pkt_4
2022-10-11
02_Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensata art_4 ust_1 pkt 1-3
2022-10-11
02_Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensata art_4 ust_1 pkt 1-3
2022-10-11
UMOWA o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków A4
2019-06-05
UMOWA o zaopatrzenie w wode odprowadzanie sciekow A5
2019-06-05
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła cieplnego
2024-01-17
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
2022-03-31
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
2022-03-31
Wniosek o wydanie technicznych warunków montażu dodatkowego wodomierza
2018-05-25
Wniosek o wydanie technicznych warunków montażu dodatkowego wodomierza
2018-05-25
Wzór umowy na dostawę ciepła
2018-05-25Wyjaśnienia

pdf ico

dokument w formacie *.PDF (przygotowany do wydruku i wypełnienia ręcznego)

word ico

dokument w formacie *.DOC (przygotowany do wypełnienia i wydruku)

excel ico

dokument w formacie *.XLS (przygotowany do wprowadzenia danych i wydruku)

zip ico

plik skompresowany do formatu *.ZIP (do pobrania na komputer klienta)

IE ico

formularz przygotowany do wypełnienia drogą on-line i wydruku

 

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517