Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. podpisało w dniu 23 września 2021r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach Spółki
w celu wytwarzania energii elektrycznej dla ich potrzeb. Taka instalacja powstanie na terenie lub dachach oczyszczalni ścieków, wymiennikowni ciepła, miejskiej ciepłowni, hydroforni oraz biurowca Spółki. W wyniku realizacji zadania nastąpi obniżenie ponoszonych przez Spółkę kosztów za energię elektryczną.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022;

Wartość projektu – 948 031,45 zł;

Wydatki kwalifikowalne – 770 757,29 zł;

Uzyskane dofinansowanie 45% wydatków kwalifikowalnych – 346 840,77 zł.

 


Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517