Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Roman Gawęda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się organizacją wydobycia wody i dostarczeniem jej dla mieszkańców miasta i okolic, oraz odbiorem od nich ścieków.
Aktualne wyniki badań wody podziemnej
Działania te obejmują również budowę infrastruktury potrzebnej do dostarczania wody i odbioru ścieków. Od roku 1997, kiedy to wybudowano II stopień zasilania, zakład w pełni pokrywa zapotrzebowanie miasta na wodę. Obecnie kształtuje się ono na poziomie 600000 m3/rok.
Ujęcie Wody - widok na pompy
Za dostarczanie wody i odbiór ścieków zakład pobiera opłaty według cennika utworzonego na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 zpz ) (tekst ujednolicony).
Ujęcie Wody - sterownia

W roku 2003 wykonano instalację monitoringu i wizualizacji ujęcia wody, dzięki czemu wykluczono nieautoryzowany dostęp do urządzeń i zasobów ujęcia wody, a także zautomatyzowano system sterowania poborem i dystrybucją wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny
Wodociągi: tel.82/ 572 16 49
Kanalizacja: tel. 82/ 572 10 48

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517