Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura


Realizacja projektu pn.„Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE
w MPGK Włodawa”


Realizacja projektu pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie
oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa"


W RAZIE AWARII DZWOŃ NA NUMER 82 572 12 76

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 11.07.2024 r. w godzinach 8.00-23.00 nastąpi przerwa w dostawie nośnika ciepła do odbiorców przy ulicach: Rynek, Nadstawna, Rymarska, Wąwozowa, Kotlarska, Okunińska, 1000 LPP, Witosa, Lipowa, Kopernika, Furmańska, Jasna, Kraszewskiego, Klonowa, Czerwonego Krzyża, Partyzantów.
Za utrudnienia przepraszamy.


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy miejskiej Włodawa,
na okres 3 lat obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2024 r.


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Włodawa w miejscowościach: Suszno i Szuminka,
na okres 3 lat obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2024 r.


TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.03.2024 R. *
*z uwzględnieniem warunków Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
(Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859)


Wnioski, formularze, umowy


HARMONOGRAM wywozu stałych odpadów ROK 2024


ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


Aktualności

PLATFORMA ZAKUPOWA
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WE WŁODAWIE


ROZPOCZYNAMY CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Woda

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie w trosce o utrzymanie wymaganej jakości wody w systemie jej dystrybucji po otrzymaniu decyzji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włodawie od listopada 2023 roku rozpocznie proces kondycjonowania / uzdatniania wody podawanej do sieci ze Stacji Wodociągowej przy ulicy Suchawskiej we Włodawie.

Wdrażana technologia uzdatniania wody posiada aprobatę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i jest z powodzeniem stosowana w wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych pod nadzorem firmy PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania (www.prote.pl).
MPGK Sp. z o.o. we Włodawie zaimplementuje technologie w ramach długofalowego procesu inwestycyjnego celem powolnej stabilizacji jakości wody na całej długości układu jej dystrybucji – rurociągi magistralne, rozdzielcze, przyłącza i pozostałe instalacje, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczonych usług. MPGK Sp. z o.o. we Włodawie dopełni wszelkich starań, aby jakość wody dystrybuowanej mieszkańcom była na najwyższym poziomie, a jej walory fizyko-chemiczne spełniały oczekiwania Naszych Klientów.
Zakłady MPGK

ikona samochod

Zakład usług komunalnych >>

- Wywóz nieczystości stałych
- Remonty, odnawianie budynków mieszkalnych, lokali
- Roboty tynkarskie

ikona wodociagi

Zakład wodociągów i kanalizacji >>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się organizacją wydobycia wody i dostarczeniem jej dla mieszkańców miasta i okolic, oraz odbiorem od nich ścieków.

ikona ogien

Zakład energetyki cieplnej >>

Zakład Energetyki Cieplnej przy MPGK Sp. z o.o. we Włodawie prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła dla odbiorców Miasta Włodawy zgodnie z udzielonymi koncesjami


proj3_12_dol

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517